Polityka prywatności

SKAVEN Radosław Worski przestrzega zasad dotyczących ochrony prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie Pani/Panu informacji na temat tego, jak Skaven Radosław Worski gromadzi i przetwarza Pani/Pana dane osobowe, przy korzystaniu z tej strony internetowej.


I. Nasze pełne dane


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) - "Rozporządzenie", informuję, że:

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Skaven Radosław Worski,
z siedzibą w Kiełczowie (55-093), ul. Cyprysowa 4a,

NIP: 925 - 166 - 05 - 95  ,

adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1
Zakres przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe naszych użytkowników przetwarzamy tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do profesjonalnej obsługi Pani/Pana żadania. Są to podstawowe dane kontaktowe. Przetwarzanie danych osobowych naszych użytkowników odbywa się wyłącznie za zgodą użytkownika. Podanie danych kontaktowych jest dobrowolne.


3. Usuwanie danych i okres przechowywania


Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte po tym, gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania. Ponadto dane mogą być przechowywane w przypadku, jeśli zostało to przewidziane ustawodawstwem europejskim lub krajowym w rozporządzeniach, ustawach lub innych przepisach unijnych, którym podlega administrator. Do blokady lub usunięcia danych dojdzie również po upływie okresu przechowywania, określonego w wyżej wymienionych normach, chyba że istnieje wymóg dalszego przechowywania danych w celu zawarcia lub realizacji umowy.


III. Cel wykorzystania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe zostaną przetwarzane w celu:

·         przygotowania oferty

·         realizacji umowy

·         obsługi zapytań ogólnych

·         obsługi zgłoszeń serwisowych

·         rekrutacji.

Przetwarzaniu danych podlegają jedynie te dane, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług.

IV. Podmioty którym przekazujemy dane

W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Możemy udostępniać Pani/Pana dane następującym zaufanym podmiotom:

·         firmom instalacyjnym, z którymi współpracujemy

·         dostawcom materiałów

·         biurom projektowym

·         księgowej

·         dostawcom usług IT

·         firmom pocztowym i kurierskim

W przypadku kiedy przekazujemy Pani/Pana dane osobowe wymagamy od wyżej wymienionych podmiotów zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystanie ich jedynie do realizacji konkretnej usługi.

 

V. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z ochroną danych osobowych:

·         prawo dostępu do swoich danych osobowych

·         prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

·         prawo do usunięcia swoich danych osobowych

·         prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

·         prawo do wniesienia sprzeciwu

·         prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Pani /Pan możecie skorzystać ze swoich praw poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w pod

numerem telefonu: 71 738-30-45 lub adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..