Baza wiedzy

Z czego zbudowany jest gruntowy wymiennik ciepła?

Gruntowy wymiennik ciepła PRO-VENT GEO składa się systemu modułów specjalnie opracowanych płyt, których budowa zapewnia tzw. bezprzeponowy (tj. w bezpośrednim kontakcie z gruntem) przepływ powietrza wewnątrz wymiennika.

Po obróbce termicznej w wymienniku powietrze poprzez kanał odprowadzający transportowane jest do obiektu wentylowanego. Konstrukcja całego wymiennika została tak pomyślana, aby przy maksymalnej efektywności uzyskać minimalne opory dla powietrza.

Gruntowy wymiennik ciepła (GWC) PROVENT-GEO powinien być usadowiony powyżej najwyższego poziomu wód gruntowych. Minimalna głębokość wykopu wynosi ok 0,7m . W przypadku wysokich wód gruntowych możliwe jest wyniesienie wymiennika powyżej rzędnej terenu (nasyp, taras).

  1. Izolacja - jako izolację stosuje się styropian w postaci płyt o grubości łącznej min.12 cm. Umożliwia ona wyniesienie izoterm 8-10 stopni ( z głębokości 8 m) do płyt wymiennika. Układana jest z min 1,5 metrowym naddatkiem poza obrys wymiennika, z wyraźnym spadkiem ułatwiającym odprowadzenie wody.
    Folia izolacyjna zabezpiecza wymiennik przed woda opadową. Ułożona bezpośrednio na styropianie.
  2. Płytowy GWC układany jest bezpośrednio na podsypce. Przyłącze okrągłe łączy GWC z wentylowanym obiektem. Układane ze spadkiem w kierunku wymiennika.
  3. Podsypka żwirowo-piaskowa usypana w grubości ok. 5 cm na rodzimym podłożu z płukanego żwiru o granulacji ok. 10-20mm i zagęszczona płukanym piaskiem.
  4. Czerpnia gruntowa wykonana z blachy nierdzewnej i zabezpieczona przed przedostawaniem się gryzoni do wnętrza wymiennika. Zaopatrzona w łatwy do wymiany filtr klasy EU4
Rura drenarska (opcja) stosowana w przypadku dużych powierzchni wymiennika oraz gruntów małoprzepuszczalnych w celu łatwiejszego odprowadzenia wód opadowych.

Ta strona używa plików cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Jeżeli nie wyłączyłeś COOKIES w Swojej przeglądarce, nasza strona będzie używała ich zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami sieciowymi. Ich celem jest identyfikacja komputera użytkownika w celu szybszego dostępu do niezbędnych zasobów oraz w celu gromadzenia danych statystycznych.