Baza wiedzy

Przepływy powietrza przez pomieszczenia

Podczas projektowania i montażu instalacji rekuperacji bardzo ważny jest odpowiedni rozkład nawiewników i wywiewników w pomieszczeniach. Podstawową zasadą jest nawiewanie świeżego powietrza do pomieszczeń czystych ( pokoje, salon, sypialnie itp.), a wywiewanie zużytego z pomieszczeń brudnych ( łazienka, wc, kuchnia, garderoba). Pomieszczenia takie jak garaż lub kotłownia należy wentylować systemem wentylacji grawitacyjnej. Nie należy stosować w jednym pomieszczeniu zarówno nawiewu jak i wywiewu, poza nielicznymi wyjątkami. Takie rozmieszczenie instalacji ma znaczenie ze względu na możliwość wymuszenia odpowiedniego przepływu powietrza w domu. Stwarzając podciśnienie w pomieszczeniach brudnych i nadciśnienie w pomieszczeniach czystych, mamy pewność, że powietrze z łazienki nie wyjdzie nam do salonu. Dzieje się tak, bo ruch powietrza jest od pomieszczenia czystego (salon) w stronę brudnego ( łazienka). Oczywiście aby taki przepływ był możliwy, drzwi pomiędzy pomieszczeniami obsługiwanymi przez rekuperację muszą być nieszczelne ( kratki w drzwiach lub podcięcia). ( rysunek ze schematem przepływu powietrza przez pomieszczenia.)